Sunday, March 31, 2013

Senarai Semak Urus Diri Tahun 1 KSSR

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN
SEKOLAH KEBANGSAAN LEREH, MELAKA.
SENARAI SEMAK MATA PELAJARAN PENDIDIKAN URUS DIRI KSSR TAHUN 1

NAMA                        :………………………………………………………………………………………                                                          KELAS: IKHLAS 1
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
STADARD PEMBELAJARAN
TARIKH
MENGUASAI
TIDAK MENGUASAI
CATATAN

1. Urus Diri1.1 Mengenal anggota badan


1.1.1 Menamakan bahagian kepala


1.1.2 Menamakan bahagian badan

1.1.3 Menamakan bahagian kaki

1.2 Mengamalkan cara makan dan minum yang betul


1.2.1 Menamakan peralatan yang digunakan untuk makan

1.2.2 Menamakan peralatan yang digunakan untuk minum

1.3 Mengamalkan cara berpakaian yang betul
1.3.1 Menamakan pakaian dalam
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
STADARD PEMBELAJARAN
TARIKH
MENGUASAI
TIDAK MENGUASAI
CATATAN

1. Urus Diri


1.3 Mengamalkan cara berpakaian yang betul

1.3.2 Menamakan pakaian

2. Kebersihan diri

2.1 Mengamalkan penjagaan kebersihan diri

2.1.1 Menjaga kebersihan setiap anggota badan

2.1.2 Latihan amali menjaga kebersihan diri

2.2 Mengamalkan penjagaan kebersihan pakaian

2.2.1 Menjaga kebersihan pakaian dalam

2.2.2 Menjaga kebersihan pakaian

3. Peralatan kebersihan
Diri

3.1 Menggunakan alat kebersihan diri

3.1.1 Menamakan peralatan
kebersihan diri
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
STADARD PEMBELAJARAN
TARIKH
MENGUASAI
TIDAK MENGUASAI
CATATAN

3. Peralatan kebersihan
Diri


3.1 Menggunakan alat kebersihan diri


3.1.2 Menggunakan peralatan
kebersihan diri

3.1.3 Latihan amali menggunakan peralatan kebersihan diri


3.1.4 Menggunakan peralatan kebersihan diri yang telah diubahsuai
mengikut ketidakupayaan murid


4. Penggunaan tandas


4.1 Menggunakan kemudahan
dalam tandas


4.1.1 Mengecam simbol tandas4.1.2 Menggunakan kemudahan di dalam tandas


TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
STADARD PEMBELAJARAN
TARIKH
MENGUASAI
TIDAK MENGUASAI
CATATAN

4. Penggunaan tandas


4.1 Menggunakan kemudahan
dalam tandas

4.1.3 Latihan amali cara menggunakan tandas duduk

4.1.4 Latihan amali cara menggunakan tandas cangkung


4.1.5 Adab penggunaan tandas

4.1.6 Menjaga keselamatan semasa penggunaan tandas

5. Pengurusan dalam dan
luar bilik darjah


5.1 Penjagaan dalam dan luar bilik darjah


5.1.1 Menamakan alatan dalam bilik darjah


5.1.2 Menamakan alatan luar bilik darjah

5.1.3 Mengamalkan kebersihan dalam bilik darjah


TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
STADARD PEMBELAJARAN
TARIKH
MENGUASAI
TIDAK MENGUASAI
CATATAN

5. Pengurusan dalam dan luar bilik darjah


5.1 Penjagaan dalam dan luar bilik darjah

5.1.4 Mengamalkan kebersihan luar bilik darjah

5.2 Mengamalkan peraturan dalam dan luar bilik darjah


5.2.1 Menyebut peraturan dalam
bilik darjah


5.2.2 Menyebut peraturan luar bilik darjah

6. Pengurusan tempat tinggal


6.1 Mengenal ruang atau bilik dalam rumah


6.1.1 Menamakan ruang atau
bilik dalam rumah


6.1.2 Menamakan peralatan dalam
setiap ruang atau bilik


0 comments: